Capio insider ökar

Kollar ni börsen idag så kan ni se att Capio stiger. Detta på grund utav nyheten att flera insiders har ökat i Capio.

Vissa ledande befattningshavare, däribland VD och koncernchefen Thomas Berglund, och en styrelseledamot i Capio AB (publ) (”Capio”) har förvärvat sammanlagt 1 197 176 aktier i Capio från dess huvudägare Ygeia Equity AB[1] (”Ygeia”) (”Transaktionen”). Aktierna förvärvades till rådande marknadskurs. Ygeia äger efter Transaktionen 84 608 473 aktier, motsvarande 59,9% av totala antalet aktier i Capio, förutsatt att övertilldelningsoptionen som lämnades till J.P. Morgan och SEB i samband med börsnoteringen av Capio utnyttjas till fullo.

J.P. Morgan och SEB har, i egenskap av Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med börsnoteringen av Capio, för Transaktionens genomförande lämnat medgivande till ett undantag från lock-up åtagandet som Ygeia ingick i samband med börsnoteringen. Ygeia är fortsatt bunden av lock-up åtagandet för sitt resterande aktieinnehav i Capio.

Styrelsen i Capio AB (publ).