Långa köer på E4

Strax före klockan 18 idag så kolliderade 2 bilar på E4:an i höjd med trafikplats Järna. Denna olycka har medfört milslånga köer i södergående riktning.