Svårt att komma åt hemsidor

Sedan klockan 01 i natt har det varit svårt att nå vissa hemsidor på nätet. Det beror på att Loopia är under DDOS-attack.

loopia
Senaste uppdateringen från Loopia:

2015-06-16: 09:20: Tillsammans med nätleverantörer så arbetar vi just nu med att isolera denna DDOS-attack som dessvärre är mycket omfattande. Tjänsterna ser i dagsläget ut att kunna nås utifrån av de flesta nätleverantörerna men arbetet fortgår med att lösa störningen helt. Observera att supportavdelningen ej har någon mer information att ge gällande den rådande störningen än den som står här.